Yoga Sutra of Patanjali, with Chanting of Yoga Sutras Chapter 1

Parmarth Niketan Parmarth Niketan, P.O. Swargashram, Rishikesh, Uttarakhand

December 18th – December 29th, 2022 Atha yoganushasanam – Now the Discipline of Yoga.  This 1st yoga sutra of Patanjali “Atha Yoganushasanam’ establishes the whole purpose, definition and journey of yoga. …