• Hanuman Jayanti Katha with Pujya Bhaishri
  • National Aviral Nirmal Ganga Conference
  • Ganga Sanskritik Mahotsav